sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Nâng cao nhận thức phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Nâng cao nhận thức phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

16/06/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 08-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

 

Kế hoạch nhằm phấn đấu đạt 90% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; 85% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục; 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em;

 

Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, cần tăng cường triển khai các giải pháp như tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em là nạn nhân bạo lực, xâm hại tình dục; Rà soát, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo, lực xâm hại tình dục trẻ em; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

 

Song song đó, phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp; chú trọng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại gia đình, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế; Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); duy trì việc thực hiện hiệu quả cơ chế thông tin, báo cáo ở tất cả các cấp về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên toàn tỉnh.

 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 được triển khai từ ngày 01/6 đến 30/6/2020 trên địa bàn toàn tỉnh An Giang với chủ đề: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

 

Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông

- Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em;

- Giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình;

- Gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid;

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động;

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha, mẹ và các thành viên trong gia đình;

- Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy;

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi xâm hại trẻ em;

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em;

- Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại;

- Nói “ không’’với xâm hại trẻ em;

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em.

 

Tin HY

Nguồn QĐ số 1299 /QĐ-UBND ngày 08/6/2020

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .