sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

04/03/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh ban hành công văn tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

 

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, các biện pháp do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đề ra, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.

 

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch bệnh cần tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do vi rút nCoV (Covid-19) gây ra để trục lợi…

 

Về công tác phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

 

Về công tác phổ biến pháp luật về Luật tiếp cận thông tin tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý; theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin tại cơ quan, địa phương mình.

 

Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức thông tin, phổ biến  các nội dung nêu trên bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, viễn thông, công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình, các chuyên trang, chuyên mục, viết tin, bài phổ biến các quy định pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19, và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu bia.

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật; chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 

Tin HY

Nguồn CV số 164/UBND-NC ngày 21/02/2020

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .