sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Khối thi đua 04 Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2019

Khối thi đua 04 Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2019

05/03/2019 SoTTTT AG - Chiều ngày 01/3/2019, Khối thi đua 04 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang (LĐLĐ) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Lương Thị Kim Xoàn - Ủy viên Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Khối thi đua 04 có 14 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh gồm các sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Ngoại vụ, Công thương, Xây dựng; Lao động – Thương binh và Xã hội; Tài nguyên & Môi trường; Kế hoạch & Đầu tư; Tư pháp; Tài chính, Khoa học & Công nghệ; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Văn hóa - Thể thao & Du lịch. CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông làm Khối trưởng, CĐCS Sở Nội vụ làm Khối phó.

Hội nghị đã trao đổi, góp ý kiến và thống nhất nội dung hướng dẫn hoạt động thi đua và Giao ước thi đua khối năm 2019.

 

Theo đó, thi đua khối tập trung 04 nội dung chính là: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, lao động (NLĐ) và tham gia quản lý; Xây dựng tổ chức công đoàn; Công tác tuyên truyền các hoạt động khác; Một số nội dung nổi bật: Có phát động và thực hiện nổi bật các phong trào thi đua theo giai đoạn hoặc đột xuất do  LĐLĐ tỉnh, huyện phát động và được khen thưởng; Có đăng ký với LĐLĐ tỉnh, huyện các công trình, sản phẩm thi đua, mô hình hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn mang lại hiệu quả thiết thực và được LĐLĐ tỉnh, huyện (hoặc UBND tỉnh, huyện, sở ban ngành) công nhận; Hàng tháng, quý tham gia cộng tác viết tin bài gửi về Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh (ít nhất 01 tin bài); Nộp kinh phí, đoàn phí đạt kế hoạch; sử dụng kinh phí và quyết toán tài chính với công đoàn cấp trên đúng nguyên tắc và thời gian quy định; Có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân được Công đoàn cấp trên khen thưởng, biểu dương hoặc Chính quyền cùng cấp tặng giấy khen; Tham dự các cuộc họp, hội nghị sơ, tổng kết đầy đủ, đúng thành phần do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; Gửi báo cáo đúng thời gian và theo biểu mẫu hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra chấp hành Điều lệ, Nghị quyết BCH cùng cấp, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, có biên bản kiểm tra; Có sáng kiến, mô hình mới trong tổ chức hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ hoặc con em nữ đoàn viên tại đơn vị…

Các công đoàn cơ sở trong khối cùng ký bản giao ước thi đua, cam kết thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2019 là: Xếp loại hoạt động công đoàn năm 2019 đạt vững mạnh; Cán bộ công đoàn tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ công đoàn 2019 do Liên đoàn Lao động tổ chức; Giới thiệu hoặc tham gia giới thiệu ít nhất 01 công đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (giới thiệu nếu có nguồn công đoàn viên không phải là đoàn viên chi đoàn); Đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn đầy đủ; Thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp; Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định hiện hành; Tham gia xây dựng và ban hành quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Đăng ký ít nhất 01 công trình hoặc phần việc công đoàn -  Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Thị Kim Xoàn đã giải đáp thỏa đán ý kiến của các công đoàn về tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào; bảng điểm thi đua năm 2019. Đồng thời, yêu cầu khối 04 cần xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động chung của khối trong năm 2019; CĐCS quan tâm xây dựng chương trình công tác công đoàn, Ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công; phát động cho công đoàn viên (CĐV) đăng ký thi đua với Ban Chấp hành; cử CĐV tham gia đầy đủ, đúng thành phần các hoạt động phong trào, hội thi, lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ … do LĐLĐ tỉnh tổ chức; Rà soát kiện toàn Ban Chấp hành, UBKT công đoàn, Ban Nữ công; phân công CĐV phụ trách kế toán, thủ quỹ công đoàn đúng quy định; xem xét đề nghị tăng kỷ niệm chương cho CĐV đủ điều kiện, tiêu chuẩn; …

                                                                                                                                                                                                                                      DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .