sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: ngành thông tin và truyền thông phát động thi đua phòng chống tội phạm, HIV/AIDS các TNXH.

An Giang: ngành thông tin và truyền thông phát động thi đua phòng chống tội phạm, HIV/AIDS các TNXH.

21/03/2019 SoTTTT AG - Với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các cấp, các ngành và nhân dân trong chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, theo đó, thông qua phong trào thi đua, rèn luyện nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, ý thức tinh thần trách nhiệm của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua là tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong ngành. Thời gian thi đua là trong năm 2019; Sở đăng ký với Ban Chỉ đạo tỉnh gồm 03 giải tập thể, 03 giải cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tặng giấy khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân trong ngành.

Theo kế hoạch tuyên truyền, giao cho Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác thông tin, truyền thông tại địa phương các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội; thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, đối với công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới năm 2019, góp phần phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống in lậu, không để đối tượng sử dụng hoặc lợi dụng hoạt động xuất bản, in, phát hành vào mục đích phạm tội; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước chặt chẽ về bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet, truyền hình trả tiền nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất tội phạm sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát, mạng viễn thông, internet để phạm tội; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường phát triển dịch vụ băng rộng về nông thôn, đảm bảo truy nhập Internet đến 100% ấp trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa thông tin về công tác phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội đến mọi thành phần dân cư; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật; Phối hợp các sở, ngành triển khai hệ thống camera khu vực biên giới, camera giám sát bộ phận một cửa, camera giám sát, quan sát tại các điểm, khu du lịch …nhằm quản lý an ninh trật tự; Đội ứng cứu an toàn thông tin máy tính tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp khắc phục các sự cố bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; thanh tra đột xuất, góp phần răn đe, giáo dục các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đúng quy định pháp luật, ổn định an ninh, trật tự./.

 

Ngọc Châu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .