sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang: Tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nCoV

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang: Tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nCoV

06/02/2020 Sở TT&TT AG - Nhằm cung cấp kịp thời cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp…

về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đoàn viên, NLĐ hiểu rõ, an tâm làm việc và tích cực phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sẽ tuyên truyền về cho tất cả các đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm đối với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu phú, khu công nghiệp Bình Hòa, Bình Long và các huyện biên giới có cửa khẩu với Campuchia (Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu, Châu Đốc).

 

Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chủ động phối hợp Sở Y tế và Trung tâm Kiêm soát Bệnh tật của tỉnh tiếp nhận, cung cấp tài liệu tuyên truyền theo khuyến cáo của Bộ Y tế đến tất cả công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc, tập trung ưu tiên cho CĐCS các doanh nghiệp có nhiều lao động, các Khu công nghiệp và đề nghị hỗ trợ về chuyên môn (khi có yêu cầu);

 

Tùy theo chức năng từng đơn vị, phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức phù hợp như: Cấp phát tờ rơi, cẩm nang hỏi đáp phòng chống dịch bệnh dự kiến 5.000 tờ; Dán áp phích tại phân xưởng các doanh nghiệp về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khoảng 500 tờ; Thông tin tuyên truyền trên bản tin nội bộ của doanh nghiệp; Phát thanh tuyên truyền đầu giờ, cuối giờ, giải lao trong các loa nội bộ công ty, xí nghiệp. Dự kiến 250 đĩa; …

 

Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật thông tin, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên trang Website và trang Facebook Công đoàn An Giang; ...

 

Nguồn: Kế hoạch số 237/KH-LĐLĐ ngày 05/02/2020

LNT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .