sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

DDCI An Giang - Giải pháp phát triển Kinh Tế - Xã Hội bền vững

DDCI An Giang - Giải pháp phát triển Kinh Tế - Xã Hội bền vững

27/11/2020 DDCI bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI)

 

Click vào link bên dưới để xem chi tiết video:

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkj7ICU-nRY&feature=youtu.be

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .