sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Quy định chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung

Quy định chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung

25/02/2021 Sở TT&TT AG - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND, 23 tháng 02 năm 2021, phê duyệt phương án thu chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung.

Theo quyết định, đối tượng chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 là các trường hợp nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2.

 

 

 Đối tượng miễn giảm là các trường hợp người nhập cảnh vào An Giang qua các cửa khẩu biên giới Campuchia thuộc diện khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2. Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm chủ trì, phối hợp các cơ sở cách ly y tế tập trung theo quy định lập danh sách cụ thể từng trường hợp có khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả chi phí xét nghiệm gửi Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh xem xét, quyết định.

 

Mức thi chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm (theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11-12-2019 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý).

 

Đơn vị thu chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 là các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

 

Hình thức thu, đối với người nhập cảnh chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản hợp pháp của các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

 

Trường hợp, người nhập cảnh chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng tiền mặt, các cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung hỗ trợ thu hộ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 và nộp tiền các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Đồng thời, lập và xác nhận danh sách các đối tượng nhập cảnh vào An Giang đã chi trả hoặc chưa chi trả phí xét nghiệm SARS-CoV-2, gửi Sở Y tế để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Y tế để tham mưu, xử lý kịp thời./.

PTAH

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .