sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tổ chức Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

06/05/2020 Sở TT&TT AG - Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Hồ Chủ tịch;

tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, phong trào công nhân, hoạt động công đoàn Việt Nam; qua đó tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên công đoàn trong phong trào thi đua xây dựng tổ quốc.

 

(Ảnh sưu tầm Internet)

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến của Người đối với cách mạng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những mô hình hay, các cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các cấp công đoàn và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 

Về hình thức tổ chức: phát động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn An Giang, chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn trong năm 2020, gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; Tổ chức truyền thông Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, trên Báo, Đài các nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các mô hình hay, các gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác; Xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khen thưởng trong hội nghị biểu dương công nhân lao động giỏi năm 2020, kết hợp Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

 

LĐLĐ yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đơn vị một cách sáng tạo, hiệu quả, kết hợp các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân 2020; qua đó kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của công đoàn viên để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đời sống, việc làm của người lao động và kịp thời phát hiện, đề xuất LĐLĐ tỉnh cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác./.

 

Nguồn: Kế hoạch số 258/KH-LĐLĐ ngày 05/5/2020

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .