sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Bộ TT&TT ban hành mới danh mục sản phẩm, hành hóa nhóm 2

Bộ TT&TT ban hành mới danh mục sản phẩm, hành hóa nhóm 2

15/07/2019 (Sở TT&TT AG) Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn hay còn gọi là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 vừa được Bộ Thông tin và truyền thông ban hành mới bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2019.

Danh mục nêu trên gồm 2 phân loại là: “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy” với gần 30 sản phẩm và “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt bược phải công bố hợp quy” với gần 40 sản phẩm.

Một số sản phẩm, hàng hóa điển hình như:

- Điện thoại không dây kéo dài thuê bao vô tuyến DECT, điện thoại di động 2G/3G/4G, thiết bị trạm BTS, thiết bị dài truyền thanh không dây… theo mô tả nhất định đều phải được chứng nhận và công bố hợp quy.

- Công bố hợp quy mà không cần chứng nhận hợp quy đối với: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, Set Top Box… theo mô tả tại danh mục.

Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 và thay thế Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Nguồn: Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT

Quốc Lực (Sở TT&TT)

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .