sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Xã Mỹ Phú Đông huyện Thoại Sơn đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông năm 2018

Xã Mỹ Phú Đông huyện Thoại Sơn đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông năm 2018

20/12/2018 SoTTTT AG - Ngày 17/12/2018, Đoàn thẩm định đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang đã đến xã Mỹ Phú Đông huyện Thoại Sơn thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2018.

 

SoTTTT AG - Ngày 17/12/2018, Đoàn thẩm định đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang đã đến xã Mỹ Phú Đông huyện Thoại Sơn thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2018.

 

Responsive image
 

 

Theo đó, đến thời điểm thẩm định, xã Mỹ Phú Đông đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông. Cụ thể:

 

- Tất cả 03/03 ấp trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập internet: băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất; Trên địa bàn xã có 01 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập internet; Dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn xã đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

 

- Xã có Đài Truyền thanh hữu tuyến được thiết lập đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành; 03/03 ấp trong xã có hệ thống loa hoạt động.

 

- Xã có điểm tiếp nhận dịch vụ Bưu chính – viễn thông đặt tại ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông; có 01 thùng thư công cộng, thời gian mở thùng thư vào lúc 11g55; hàng ngày có 01 tuyến thư về đến xã phục vụ nhu cầu người dân; có niêm yết giờ mở cửa và thông tin về dịch vụ, thời gian mở cửa phục vụ 6 giờ/ngày (7g00 – 10g00; 13g00 – 16g); Tại điểm phục vụ, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thư có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02 kg: dịch vụ gói, kiện hàng hóa có khối lượng đơn chiếc đến 05 kg.

 

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: xã có 19 máy vi tính, có đường truyền internet kết nối, phục vụ công tác 19 cán bộ, công chức (Tỷ lệ 100%); Cơ quan Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có máy vi tính kết nối mạng internet băng rộng; Có sử dụng Hộp thư điện tử tỉnh An Giang, Văn phòng điện tử (Vic), Chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến...

 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND xã Mỹ Phú Đông quan tâm củng cố, giữ vững và nâng chất các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí 8 đã đạt trong thời gian tới.

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .