sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

13/01/2020 SoTTTT AG - Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.

Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan báo chí, xuất bản có tác phẩm xuất sắc (đăng tải và xuất bản trong năm 2019 ở trong nước và nước ngoài) trong lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam là Cơ quan thường trực Giải thưởng.

 

Về nội dung của tác phẩm tham dự Giải thưởng yêu cầu phải bảo đảm tính kịp thời, khách quan, trung thực, chuẩn mực và khoa học; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam

 

Tác phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh và sách được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và ở nước ngoài, trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

 

Giải thưởng hàng năm được trao cho các tác phẩm thông tin đối ngoại ở 6 hạng mục: Báo in; Thông tin điện tử; Phát thanh; Truyền hình; Ảnh; Sách. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi hạng mục: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích.

 

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi tối đa 07 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm tham dự Giải thưởng. Các tác phẩm dự thi gửi đến Cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 31/03/2020 tại Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

 

Thúy Hằng

Nguồn: Công văn số 7819-CV/BTGTW

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .