sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

29/01/2019 SoTTTT AG - Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 với mục tiêu nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước, để có những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính, hướng tới nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

 

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, việc khảo sát, đánh giá sẽ tiến hành thực hiện ớ các sở, ban, ngành tỉnh:Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND 11 huyện, thị xã, thành phố.

Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung cần tập trung triển khai gồm : Xây dựng tài liệu hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về hành chính; Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đo lường sự hài lòng về hành chính; Triển khai điều tra xã hội học theo đối tượng, phạm vi; Chọn mẫu điều tra; Phát, thu phiếu, hướng dẫn trả lời phiếu điều tra; Kiểm tra, phúc tra phiếu điều tra, thống kê; Tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; xây dựng báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính năm 2018; Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính năm 2018.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ Sở Nội vụ trong triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức thông tin, tuyên truyền việc triển khai và kết quả đo lường sự hài lòng hànhchính. Sử dụng kết quả đo lường sự hài lòng của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Tin HY

Nguồn KH số 33/KH-UBND ngày 22/01/2019

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .