sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2021

55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2021

25/03/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 406/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Cụ thể, Chính phủ phê duyệt Danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 gồm: Liên thông đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công ích về cung cấp điện; Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam; Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;…

 

Bên cạnh đó, ngoài những dịch vụ công được phê duyệt tại Danh mục, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn Quyết định 406/QĐ-TTg

TQPhuc

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .