sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn cấp đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn cấp đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2021 - 2025

15/10/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 10/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.

 

Buổi Lễ trao thẻ nhà báo cho các phóng viên thuộc Đài Truyền thanh cấp huyện đợt I năm 2019 tại Sở TT&TT An Giang

 

Theo đó, ngày 01/01/2021, thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 – 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng. Căn cứ quy định của Luật Báo chí năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 trong cả nước.

 

Để đảm bảo thực hiện việc cấp thẻ nhà báo đúng quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức có đối tượng đề nghị cấp thẻ nhà báo căn cứ theo Thông tư 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 cho các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định.

 

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 sẽ bao gồm cả bản giấy và bản điện tử, cơ quan đền nghị cấp thẻ nhà báo gửi trước ngày 15/10/2020.

Trong đó, hồ sơ bản giấy gửi về Cục Báo chí và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, hồ sơ bản điện tử, thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo tại địa chỉ: thenhabao.mic.gov.vn.

 

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ, đối với các cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện quy hoạch báo chí, đến ngày 30/9/2020, cơ quan chủ quản báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp đổi thẻ nhà báo, cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

 

Quách Vân

Nguồn: Công văn 3487/BTTTT-CBC ngày 10/9/2020 của Bộ TT&TT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .