sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Giảm 50% mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh

Giảm 50% mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh

12/06/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh

để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

 

(Ảnh minh hoạ)

 

Theo đó, kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12//2020, nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC  ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

 

Theo quy định, tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC, phí, lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản là 15.000 đồng/trang quy chuẩn đối với tài liệu in trên giấy, 6.000 đồng/phút đối với tài liệu điện tử dưới dạng đọc, 27.000 đồng/phút đối với tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là 50.000 đồng/hồ sơ.

 

Tin, ảnh: Quách Vân

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .