sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

An Giang: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

25/03/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 16/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 11/2021/QD-UBND Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định này quy định các mức hao phí trực tiếp trong sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm: hao phí về nhân công (chưa bao gồm hao phí về di chuyển ngoài phạm vi địa bàn tỉnh mà cơ quan sản xuất chương trình truyền hình đóng trụ sở); hao phí về máy móc thiết bị (bao gồm máy móc, thiết bị dùng chung); hao phí về vật liệu sử dụng trong sản xuất chương trình truyền hình, đảm bảo chương trình đủ điều kiện phát sóng hoặc đăng tải lên mạng Internet theo quy định của pháp luật về báo chí.

 

Đối tượng áp dụng là Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang; các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức sản xuất chương trình truyền hình; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sản xuất chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước; Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương trình truyền hình áp dụng Quyết định này.

 

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2021. /.

 

LNT

Nguồn: Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh An Giang.

 

Văn bản được cập nhật trên Website sotttt.angiang.gov.vn , mục "Văn bản chuyên ngành

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .