sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh và giải pháp của An Giang giai đoạn 2019-2020

Tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh và giải pháp của An Giang giai đoạn 2019-2020

06/08/2019 (Sở TT&TT AG) Công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng vào mọi mặt đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. Để thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Xác định năm 2019 là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử. 

Ảnh minh họa

* Xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin thông tin 

Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển công nghệ thông tin, trọng tâm là phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số; đẩy mạnh triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán điện tử không qua tài khoản ngân hàng; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là đối với các trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0); phát triển công nghệ mới (5G, IoT,...), tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như AI, IoT, Big Data… phát triển doanh nghiệp công nghệ. 

Trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sẽ ngày càng có nhiều thiết bị thông minh kết nối mạng. Những thiết bị này khi bị lây nhiễm các loại phần mềm độc hại (gọi tắt là mã độc) sẽ gây mất an toàn thông tin, tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Thời gian qua, các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp khác nhau trong việc xử lý mã độc. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được chưa cao, khả năng chia sẻ thông tin thấp. Thực trạng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam hiện nay rất đáng báo động. Đặc biệt, nhiều trường hợp tấn công mã độc mà cơ quan chức năng không phản ứng kịp thời để phát hiện, phân tích và gỡ bỏ.

Trong năm 2016 và năm 2017, một số cuộc tấn công mạng sử dụng mã độc làm thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cơ quan, tổ chức ở Việt Nam. Mới đây, theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tình hình tấn công mạng tiếp tục gia tăng về quy mô và số lượng, nhất là các cuộc tấn công mạng có chủ đích. Trong 5 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) ghi nhận 2.654 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam và phát hiện, cảnh báo lây nhiễm mã độc trên 407 hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, trong đó có 36 hệ thống của các cơ quan Trung ương và 371 hệ thống của các địa phương.

Do đó, song song với việc phát triển, trong đó, một trong những quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong việc phát triển Chính phủ điện tử phải gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống và xử lý tình hình lây nhiễm mã độc, tấn công mạng gây lộ lọt thông tin cá nhân của người dùng trên không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai kịp thời kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, nhà nước (TSLCD) đến các đơn vị (100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 93,4% quận, huyện, thị xã); nâng cấp băng thông, đảm bảo lưu lượng truyền tải không sử dụng vượt ngưỡng 50% (kết nối đường trục 02 mặt phẳng tốc độ 1,2 Gbps, kết nối liên tỉnh 50-400 Mbps) và sẵn sàng cung cấp dịch vụ IPv6. Đồng thời, triển khai các biện pháp từng bước tăng cường an ninh bảo mật, bổ sung các kết nối dự phòng, đăng ký cấp độ 5 an toàn thông tin cho mạng TSLCD cấp 1. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện thiết kế Mạng TSLCD đáp ứng triển khai các nhiệm vụ Chính phủ điện tử đến năm 2025; triển khai lộ trình mở rộng phạm vi phục vụ, hoàn thành đến cấp xã trước năm 2025; nâng cấp Mạng TSLCD tạo thành mạng “hội tụ” theo công nghệ chuyển mạch lõi thế hệ mới…

Bộ Tông tin và Truyền thông đã tổ chức đánh giá và công bố 02 sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ để khuyến nghị sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Theo đó, hiện có 04 sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: (1) Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI của Công ty Cổ phần phần mềm diệt virus Bkav; (2) Viettel Endpoint Detection & Response (VEDR) của Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; (3) CMC Malware Detection and Defence của Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC; (4) Veramine Advanced Endpoint Security Suite của Công ty Veramine.

* An Giang tăng cường đảm bảo an toàn an ninh thông tin giai đoạn 2019-2020

Để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin nói chung, phòng, chống tấn công mạng vào trang web của các cơ quan, tổ chức nhà nước nói riêng; thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đã tham mưu UBND tỉnh An Giang ban hành nhiều công văn yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là thực hiện các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như cơ quan chức năng liên quan về bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp (APT). Đặc biệt ưu tiên tiến hành rà soát, cập nhật về mặt phiên bản phần mềm, cập nhật các bản vá về an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin đã được đầu tư xây dựng và hiện đang vận hành khai thác, sử dụng.

Năm 2019, tiếp tục tăng cường thực hiện việc triển khai đảm bảo an toàn an ninh thông tin của An Giang; Với mục tiêu nhằm đảm bảo các cơ quan nhà nước được áp dụng phương án an toàn thông tin phù hợp, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng. Nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong toàn tỉnh. Tăng cường năng lực và tổ chức hoạt động cho Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của tỉnh. Triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành ban hành Kế hoạch số 448/KH-UBND đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020

Theo đó, giai đoạn 2019-2020, An Giang tiếp tục thực hiện rà soát hệ thống, trang thiết bị của Trung tâm dữ liệu tỉnh, từng bước đầu tư, trang bị đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Ban hành quyết định đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống tỉnh theo cấp độ III; triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của tỉnh theo quy định tương ứng với Cấp độ III.

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực đảm bảo an toàn an thông tin trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo xây dựng lực lượng nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin bao gồm chuyên trách và bán chuyên trách phù hợp với yêu cầu thực tế.

Triển khai thực hiện giám sát an toàn hệ thống thông tin theo Thông tư 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về giám sát an toàn hệ thống thông tin. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các lỗ hổng bảo mật, an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp triển khai trong các cơ quan Đảng; xây dựng các giải pháp và tổ chức khắc phục lỗ hổng, điểm yếu có rủi ro gây mất an toàn thông tin. 

 Đảm bảo hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, các hệ thống mạng LAN, máy chủ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đều kết nối mạng chuyên dùng. Bên cạnh đó, được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng. 

Đầu tư nâng cấp trang thiết bị trung tâm tích hợp dữ liệu, sao lưu dữ liệu dự phòng cho các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin như: hệ thống email công chức, các cổng thông tin điện tử, một cửa điện tử, hệ thống họp trực tuyến … đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất.

Kiện toàn nhân sự và điều chỉnh tên Đội ứng cứu an toàn thông tin máy tính đáp ứng theo yêu cầu Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về an toàn thông tin cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết và thực hiện. 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông (Cơ quan thường trực Đội ứng cứu An toàn thông tin máy tính tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch này; định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo công tác đảm bảo an toàn thông tin về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh…/.

Nguồn: 

Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ  về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại

Báo cáo số 5833/BC-VPCP ngày 3 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ

Kế hoạch 448/KH-UBND ngày 19  tháng 7 năm 2019 đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020

 

 

PTAH

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .