sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019

27/09/2019 Sở Thông tin và Truyền thông An Giang thông báo "Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019"

1. Điều kiện chung :
 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự dự tuyển viên chức

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng điều kiện sau: có kinh nghiệm công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ :

- Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 26/9/2019 đến hết ngày 26/10/2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)

- Địa điểm nhận hồ sơ : Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Số 1, Lê Hồng Phong, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang; Điện thoại : 0296.6.522.225

Lưu ý : Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ vào 01 vị trí việc làm cần tuyển. Thí sinh có thể tải các biểu mẫu được đăng trên website của Sở Thông tin và Truyền thông để làm hồ sơ dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng không bán hồ sơ và không trả lại hồ sơ cho thí sinh đăng ký dự tuyển.

Tài liệu liên quan:

Thông báo tuyển viên chức

Phiếu đăng ký

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .