sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

12/11/2019 (Sở TT&TT AG) - Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

(Ảnh minh họa)

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức của công chức, viên chức, người lao động trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày.

 

Thông qua phong trào thi đua, xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, thân thiện góp phần xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Nội dung thi đua đối với tập thể gồm : Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, cụ thể.

 

Cùng với đó là tổ chức các phòng trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

Đối với tiêu chuẩn thi đua đối với công chức, viên chức, người lao động gồm : Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ có trọng tâm, đột phá; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; Tích cực tham gia : các phong trào thi đua, yêu nước do cơ quan đơn vị và địa phương phát động, tổ chức góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Văn phòng Sở tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai  nội dung phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

Tin HY

Nguồn KH số 87/KH-STTTT ngày 04/11/2019

 

 

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .