sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

16/11/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 4/11/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

ảnh minh họa – nguồn: mic.gov.vn

 

Theo đó, có 04 dịch vụ viễn thông cụ thể như sau:

 

1. Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 34:2019/BTTTT.

 

2. Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 34:2019/BTTTT.

 

3. Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 36:2015/BTTTT.

 

4. Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:QCVN 81:2019/BTTTT.

 

Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ nêu trên được thay thế bằng quy chuẩn mới thì áp dụng theo quy chuẩn mới.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 và thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng./.

 

Nguồn: Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT ngày 4/11/2020 của Bộ TT&TT

Tin: Thành Nhơn

Xem thông tin truyền thông trên facebook nhấp vào link: https://facebook.com/thongtintruyenthongangiang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .