sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Nghiêm túc thực hiện báo cáo thống kê trong lĩnh vực bưu chính

Nghiêm túc thực hiện báo cáo thống kê trong lĩnh vực bưu chính

07/10/2020 Sở TT&TT AG - Vừa qua, ngày 09/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn đề nghị các doanh nghiệp bưu chính nghiêm túc thực hiện báo cáo thống kê trong lĩnh vực theo đúng quy định.

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính và Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, tổ chức hoạt động bưu chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc các hình thức hoạt động khác của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải thực hiện việc báo cáo tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (Sở TTTT).

 

[Tổng hợp biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông]

Ảnh minh họa

 Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thực hiện báo cáo chưa được các doanh nghiệp tuân thủ theo đúng quy định pháp luật bưu chính.

 

Để bảo đảm công tác quản lý nhà nước hiệu quả và thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động bưu chính, Bộ TTTT yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc báo cáo thống kê theo các nội dung tại mục Biểu mẫu báo cáo thống kê trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo địa chỉ: https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/137701/Bieu-bao-cao-thong-kelinh-vuc-Buu-chinh.html.

 

Thời hạn báo cáo: Báo cáo quý: Chậm nhất ngày 10 tháng sau của quý báo cáo; Báo cáo năm: Chậm nhất ngày 15/3 của năm tiếp theo.

 

Trường hợp không thực hiện báo cáo đúng theo quy định, doanh nghiệp sẽ bị xem xét xử lý theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và pháp luật có liên quan khác./.

 

Nguốn: CV số 3477/BTTTT-BC ngày 09/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .