sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đấu tranh vấn nạn sách giả

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đấu tranh vấn nạn sách giả

06/11/2020 Sở TT&TT AG - Theo phản ánh của một số đơn vị xuất bản, thời gian qua, tình trạng in và phát hành sách lậu, vi phạm bản quyền có dấu hiệu gia tăng ở một số địa phương.

Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà xuất bản, đơn vị liên kết, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người dân đối với việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật; phòng, chống sách lậu, sách giả.

 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng sách giáo khoa

ảnh minh họa – nguồn: Báo Công Thương Điện Tử

 

 

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sách giả (bao gồm cả trên môi trường điện tử, không gian mạng); công khai danh tính các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sách giả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Chỉ đạo các Sở, ban ngành địa phương phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam, các tổ chức hội có liên quan tham gia tích cực công tác phòng, chống sách lậu, sách giả.

 

Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam và các hội có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống sách lậu, sách giả./.

 

Nguồn: CV số 4084/BTTTT-CXBIPH ngày 22/10/2020 của Bộ TT&TT

Tin: Thành Nhơn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .