sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông

Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông

26/05/2020 Sở TT&TT AG - Đài truyền thanh CNTT-VT là đài truyền thanh sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh trên hạ tầng viễn thông, internet trong truyền dẫn, phát sóng, có khả năng quản lý, kiểm soát chất lượng tín hiệu vời từng cụm loa.

(Ảnh minh họa)

 

So với truyền thanh có dây và không dây FM thì phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh trên hạ tầng viễn thông, internet có ưu điểm vượt trội hơn về không giới hạn khỏang cách truyền tín hiệu âm thanh, không bị nhiễu, sóng do thời tiết, ứng dụng công ngệ số trong sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình…

 

Hiện nay, cả nước có 28 tỉnh, thành phố đã xây dựng 72 đài CNTT-VT do một số doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông trong nước chế tạo, lắp đặt thiết bị. Đang chuẩn bị xây dựng 03 mô hình điểm đài CNTT-VT ở khu vực miền núi (xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình), khu vực đồng bằng và đô thị (xã Hồng Phong, huyện Nam Sách và phường Trần Phú, thành phố Hải Dương của tỉnh Hải Dương), dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý III/2020 để các địa phương tham khảo, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

 

Để bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư, đảm bảo hiệu quả triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20-5, Cục Thông tin cơ sở đã ban hành công văn xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông.

 

Theo đó, các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đầu tư xây dựng đài CNTT-VT đối với những xã chưa có đài truyền thanh; Rà soát, đánh giá chất lượng thiết bị kỹ thuật các đài truyền thanh cấp xã; đối với những đài hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, sử dụng được, đề nghị nghiên cứu đầu tư xây dựng đài CNTT-TT thay thế, trong đó chú ý đến việc sử dụng lại các cụm loa còn hoạt động tốt.

 

Tiếp tục duy trì sử dụng các đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây PM đang hoạt động tốt.

Việc đầu tư, nâng cấp đài truyền thanh theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT của Bộ TTTT hướng dẫn thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.

 

Bên cạnh đó, Cục Thông tin cơ sở đề nghị địa phương chủ động kinh phí đầu tư từ các nguồn như Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; nguồn ngân sách của địa phương; huy động nguồn lực xã hội hóa; hoặc vận động doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông đầu tư thiết bị truyền thanh, địa phương thuê lại để sử dụng.

 

Tin HY

Nguồn CV số 455/TTCS-TTTH ngày 20/5/2020 của Cục Thông tin cơ sở

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .