sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại tỉnh An Giang

Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại tỉnh An Giang

24/07/2019 (Sở TT&TT AG) Ngày 23/7/2019, Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do ông Lê Minh Trí – Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. Đồng chí Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông An Giang đã tiếp và làm việc với đoàn khảo sát.

Qua khảo sát, đoàn đã ghi nhận, giải trình, kiến nghị và sẽ báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông có chủ trương, hướng dẫn… nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại của tỉnh liên quan đến các thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

 

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .