sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

05/04/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 02/4/2021, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Việt Châu - Trưởng phòng Giám sát, Tham mưu tổng hợp - Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo cáo đã nêu rõ: Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định của pháp luật, quy chế làm việc và các quy định của chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời ban hành chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc phụ trách Sở

 

Đ/c Lê Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc phụ trách Sở ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông trong  năm 2020, đồng thời đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

 

Tin&Ảnh: TQPhuc

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .