sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch covid-19

An Giang: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát dịch covid-19

25/02/2021 Sở TT&TT AG - Tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp trên thế giới, nhất là ở Campuchia từ ngày 20/02/2021 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu:

 

Thứ nhất, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở; quản lý chặc chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.

 

Thứ hai, các CQNN, tổ chức chính trị, đoàn thể các cấp cơ sở có trách nhiệm quản lý chặt cư dân sinh sống trên địa bàn quản lý; khi có những cá nhân ngoài tỉnh, địa phương có dịch bệnh COVID-19 đến sinh hoạt hoặc lưu trú trong địa bàn phải báo cáo ngay BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 địa phương; phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiến hành khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

 

Tại đơn vị, địa phương do chủ quan, lơ là để dịch bệnh bùng phát thì Thủ trưởng các đơn vị và địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.


Thứ ba, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...; xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo đúng quy định.

 

Thứ tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; đồng thời thực hiện nghiêm về báo cáo kết quả xử phạt các hành vi vi phạm hành chính nêu trên gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 27/02/2021 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

 

N.T

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .