sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thống kê hoạt động BCVT năm 2015

Thống kê hoạt động BCVT năm 2015

24/03/2017 Thống kê hoạt động BCVT năm 2015

HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN 

Năm 2015

 

Mã số

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số tăng trong kỳ

Số giảm trong kỳ

Số có đến cuối kỳ báo cáo

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

4

1.1

Tổng số thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến

Thuê bao

1.258

7.719

55.451

Báo cáo năm

1.2

Tổng số thuê bao điện thoại cố định vô tuyến

1.733

12.759

25.972

1.3

Tổng số thuê bao điện thoại di động trả sau

17.320

16.951

34.499

1.4

Tổng số điểm giao dịch (đại lý) thông tin di động

Đại lý

16

0

68

1.5

Tổng số trạm phủ sóng thông tin di động (Base Station Tranceiver subsystem - BTS)

Trạm

91

0

1.339

1.6

Tổng số trạm điều khiển thông tin di động (Base Station Controller - BSC)

0

0

3

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

BBT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .