sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2019 tỉnh An Giang

An Giang: Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2019 tỉnh An Giang

04/03/2020 Sở TT&TT AG - Nhằm đánh giá, lựa chọn được đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí việc làm theo ngạch chuyên viên chính.

Ngày 19/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2019 tỉnh An Giang.

 

Ảnh minh họa

 

Đối tượng dự thi được xác định theo quy định tại Đề án số 682/ĐA-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh An Giang và Công văn số 5494/BNV-CCVC ngày 11/11/2019 của Bộ Nội vụ.

 

Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính thực hiện theo hình thức cạnh tranh đảm bảo thực hiện đúng quy chế, nội quy và các quy định khác có liên quan về thi nâng ngạch công chức; đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, đúng pháp luật. 

 

Thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo 2 vòng thi:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 03 phần: Kiến thức chung 60 câu hỏi; Ngoại ngữ 30 câu hỏi; Tin học 30 câu hỏi. Kết quả thi vòng 1, đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì công chức dự thi nâng ngạch được dự thi tiếp vòng 2.

Miễn phần thi ngoại ngữ và phần thi tin học đối với các trường hợp theo quy định tại Kế hoạch này.

 

2. Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức thi viết, thời gian 180 phút theo yêu cầu của ngạch dự thi với thang điểm 100.

Người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch. 

 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì thứ tự ưu tiên trúng tuyển như sau: người dự tuyển là nữ; người dự tuyển là người dân tộc thiểu số; người dự tuyển nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh), trường hợp bằng tuổi nhau thì người có thời gian công tác nhiều hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức quyết định người trúng tuyển.

 

Phí dự thi thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: Phí dự thi: 600.000 đồng/thí sinh (từ 100 đến dưới 500 thí sinh). Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi./.

 

Nguồn: QĐ số 69/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh

Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .