sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tăng cường tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại An Giang

Tăng cường tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại An Giang

16/04/2020 Sở TT&TT AG - Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và pháp luật về công tác tiếp công dân; tổ chức thực hiện tốt tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện tiếp công dân của các cơ quan thuộc Sở và các phòng ban, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

 

Tăng cường đối thoại, tiếp công dân tại cơ sở, nhằm giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh. Khi có công dân của địa phương nào tham gia khiếu kiện đông người tại tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, để tổ chức tiếp công dân, vận động thuyết phục đưa công dân trở về địa phương, không để công dân tập trung khiếu kiện đông người tại tỉnh, nhất là vào các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ, tết.

 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền địa phương, đơn vị; Chủ động kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn, trong quá trình kiểm tra, xem xét chú trọng việc đối thoại, vận động, thuyết phục, đồng thời tìm nhiều biện pháp để giải quyết dứt điểm nhằm giảm bớt tình trạng khiếu nại kéo dài đến tỉnh và các cơ quan Trung ương.

 

Thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các vụ việc do các cơ quan Trung ương và tỉnh chuyển về nhưng chưa có văn bản phúc đáp kết quả giải quyết.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm nắm tình hình, dự báo diễn biến các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc huyện, đặc biệt là các đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp có khả năng tới Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan cấp tỉnh trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để có phương án phối hợp giải quyết, không để phát sinh điểm nóng.

 

Tin HY

Nguồn CV số 373/UBND-TD ngày 14/4/2020

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .