sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa bàn tỉnh An Giang.

12/08/2019 (SoTTTT AG)- Ngày 06/7/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh đã Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa bàn tỉnh.

 Ảnh minh họa 

Theo Kế hoạch, sẽ đồng loạt tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho 100% học sinh vào lớp Một năm học 2019 - 2020 tại Lễ khai giảng năm học mới 2019 -2020 vào ngày 05/9/2019 ở tất cả các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh. Về nguyên tắc trao tặng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao tặng Mũ bảo hiểm theo số liệu thống kê học sinh vào lớp Một năm học 2019 – 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cung cấp. Trong trường hợp số lượng học sinh lớp Một năm học 2019 – 2020 thực tế lớn hơn số Mũ bảo hiểm được phân bổ trao tặng thì các Trường phối hợp và vận động cha mẹ học sinh mua Mũ bảo hiểm cho con mình.

Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với các thông điệp truyền thông như: “Trẻ em phải được đội mủ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”; “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”; “Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình”;… nhằm nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành quy định bắt buộc  đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông, qua đó giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em. 

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê số liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh bước vào lớp Một năm học 2019 – 2020 theo hướng dẫn của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông các thông điệp cũng như các quy định về bắt buộc đội Mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông nhằm tạo sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội; Tổ chức in ấn tờ rơi, áp phích, băng rôn cung cấp cho các các địa phương sử dụng tuyên truyền thống nhất trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Thúy Hằng
Nguồn: KH số 08/KH-ATGT ngày 06/7/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .