sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Phong trào “chống rác thải nhựa”

Phong trào “chống rác thải nhựa”

11/09/2019 Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và chỉ đạo của uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngày 09/9/2019, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành công văn số 853/LĐLĐ đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động phong trào “Chống rác thải nhựa”, những tác hại ảnh hưởng đến môi trường; các biện pháp hạn chế sử dụng và xả thải ra môi hường tự nhiên các sản phẩm từ nhựa…Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh. Chọn thời gian thích hợp tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện; góp phần đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp.

Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và nhân dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa, từ đó tiến tới thay đổi thói quen sử dụng các vật liệu thay thế. Phân loại, thu gom, tái sử dụng, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Không sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa, ống hút nhựa tại các cuộc họp, cuộc làm việc tại cơ quan, đơn vị; sử dụng thiết bị đựng nước uống bằng cốc thủy tinh hoặc các vật liệu khác có thể sử dụng nhiều lần thay chai nhựa hiện nay. Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị./.

 Nguồn: Công văn số 853/LĐLĐ ngày 09/9/2019
TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .