sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025

An Giang: Tăng cường phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025

07/10/2019 (Sở TT&TT AG) Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm, giảm nguy cơ lây truyền vi rút Cúm từ động vật sang người. Về vấn đề này, ngày 03/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung tại mục 1, 2, 3, 4 và 6 của Công văn số 4981/BNN-TY ngày 16/7/2019 về triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025:

Ảnh: internet

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025, khẩn trương xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm của địa phương, bảo đảm bố trí đủ các nguồn lực và kinh phí tổ chức thực hiện: tiêm phòng cho đàn gia cầm trên đại bàn; chủ động lấy mẫu gián sát lưu hành mầm bệnh Cúm gia cầm để cánh báo cộng đồng và có cơ sở triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thù lao cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh với mức không thấp hơn ngà công lao động phổ thông tại địa phương. Kê hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm của địa phương gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tồng hợp, phối hợp chỉ đạo thực hiện… (2) Tổ chức Tháng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu độc trước các thời điểm có nguy cơ cao phát sinh dịch Cúm gia cầm tại địa phương. (3) Tổ chức chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khi vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch lây lan rộng. (4) Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các vùng, chuỗi chăn nuôi, sản xuất thịt, trứng gia cầm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm gia cầm sang các nước; trong đó cần có Kế hoạch tổng thể về xây dựng các vùng, chuỗi chăn nuôi gia cầm an toàn được UBND cấp tỉnh phê duyệt để có cơ sở cho các Sở, ngành tỉnh và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện kịp thời và hiệu quả. (6) Định kỳ hàng tháng có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) thông báo các kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm của địa phương.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang và đề nghị Báo An Giang triển khai thực hiện nội dung liên quan tại mục 5 của Công văn số 4981/BNN-TY: (5) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh./.

Nguồn: CV số 4932/VPUBND-KTN ngày 03/9/2019 của VPUBND tỉnh
Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .