sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh

An Giang thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh

16/03/2020 Sở TT&TT AG - UBND tỉnh vừa có công văn quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: A, B, C (theo Quyết định số 177/QĐ- TCBT của Bộ GD&ĐT quy định chương trình tiếng Anh thực hành) và A1, A2, B1, B2, Cl, C2 (theo Quyết định số 66/2008/QĐ- BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành) được quy đổi, có giá trị sử dụng tương đương như sau:

 

 

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEIC TOEFL, Cambridge Tests thực hiện quy đổi như sau:

 

Các chứng chỉ ngoại ngữ khác thực hiện quy đổi như sau:

 

 

Về trình độ tin học: Chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản IC3 (The Internet and Computing core certification): có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 

Đối với các bài thi tin học văn phòng MOS (Microsoft Office Specialist) cấp độ Specialist có giá trị sử dụng tương đương các mô đun để được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao, cụ thể: Bài thi MOS-Word đáp ứng yêu cầu tại Mô đun IU07 (Xử lý văn bản nâng cao); Bài thi MOS-Excel đáp ứng yêu cầu tại Mô đun IU08 (Sử dụng bảng tính nâng cao); Bài thi MOS-PowerPoint đáp ứng yêu cầu tại Mô đun IU09 (Sử dụng trình chiếu nâng cao); Bài thi MOS-Access đáp ứng yêu cầu tại Mô đun IU10 (Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu).

 

Bên cạnh đó, việc công nhận thời hạn của chứng chỉ ngoại ngữ và tin học được quy định thời hạn như sau:

 

(1) Các chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị sử dụng tương đương chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đã được cấp trong các trường hợp sau:

 

- Chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT  đã được cấp trước ngày 15/01/2020 (ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT  có hiệu lực thi hành).

- Chứng chỉ tiếng Anh thực hành A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT  đã được cấp trước ngày 15/01/2020 (ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành).

- Các chứng chỉ/chứng nhận quốc tế (IELTS, TOEIC TOEFL, Cambridge Tests) chỉ được áp dụng quy đổi trong thời gian chứng chỉ/chứng nhận còn hiệu lực ghi trên chứng chỉ/chứng nhận.

 

(2) Các chứng chỉ Tin học có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đã được cấp trong các trường hợp sau:

 

- Các chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT đã được cấp trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành).

 

- Các chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT của các khoá đào tạo, cấp chứng chỉ được triển khai ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực thi hành).

 

Tin HY

Nguồn CV số 217/UBND-KGVX ngày 06/3/2020

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .