sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang rút ngắn thời gian giải quyết thời gian giải quyết TTHC hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

An Giang rút ngắn thời gian giải quyết thời gian giải quyết TTHC hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

28/08/2019 (Sở TT&TT AG) Với mong muốn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019. Cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh An Giang.

(Hình minh họa)

- Phấn đấu đến hết năm 2019, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt hoặc vượt so với các chỉ tiêu đã đạt trong năm 2018, 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh; phấn đấu thành lập nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tỷ trọng doanh nghiệp mới thành lập, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển; tạo động lực, sự đột phá và thu hút nhanh nguồn lực đầu tư xã hội vào tỉnh. 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó tập trung nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; nâng cao tỷ trọng và hàm lượng khoa học công nghệ trong từng sản phẩm.

Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang. Có tổng cộng 417 thủ tục thuộc 16 Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và 02 ngành dọc trên địa bản tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Trong đó Sở Giao Thông vận tải có 86 thủ tục thuộc 14 lĩnh vực được cắt giảm thời gian. Đặc biệt có những thủ tục cắt giảm đến 88 ngày làm việc (từ 120 ngày xuống còn 32 ngày), thời gian cắt giảm ít nhất là 01 ngày.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

VPN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .