sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019 – 2020

Tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019 – 2020

16/09/2019 (Sở TT&TT AG) UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019 – 2020 với mục tiêu truyền thông, quảng bá về những thành tựu, các giá trị, lợi ích và vai trò quan trọng của Cộng đồng ASEAN đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề của tỉnh và giới trẻ (học sinh, sinh viên).

(Ảnh minh họa)

Theo đó, thời gian tổ chức tuyên truyền diễn ra trong năm 2019, 2020, đặc biệt là trong tháng ASEAN (tháng 8) và tuần ASEAN (28/7 đến 08/8) với chủ đề : “Khai thác nội dung tuyên truyền phù hợp với chủ đề của Thái Lan – với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN đã chọn là “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững” và Năm 2020 là “tổ chức thông tin, tuyên truyền chủ đề của Việt Nam – với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN lựa chọn”.

Công tác tuyên truyền tập trung trọng tậm vào các nội dung sau : Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các địa phương, các cơ quan liên quan; Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ chuyên trách tuyên truyền về ASEAN; Đẩy mạnh tuyên truyền ASEAN trên các công cụ truyền thông mới; Tuyên truyền các hoạt động chính thức trong năm 2019; Tuyên truyền về Quan hệ Đối tác ASEAN-Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác An Giang – Nhật Bản nói riêng….

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền phù hợp với mục tiêu, nội dung của kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Chủ động, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền đối với các nội dung của Kế hoạch. Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh để tăng cường các thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang ra bên ngoài.

Tin HY
Nguồn KH số 532 /KH-UBND ngày 04/9/2019

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .