sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

03/09/2019 (Sở TT&TT AG) Ngày 26/8/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Công văn số 827/UBND-KTN về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nội dung công văn kêu gọi mọi người chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về tác hại, nguy cơ ô nhiễm của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường, sức khỏe con người, từ đó làm thay đổi nhận thức đến hành động cụ thể giảm sử dụng túi nilon, hạn chế tiến tới không sử dụng đồ nhựa dùng một lần và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường như: kim loại, sứ, thủy tinh…

Theo đó, những hoạt động trọng tâm được triển khai thực hiện bao gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phong trào “chống rác thải nhựa”, tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường. Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; Triển khai sử dụng ly sứ, thủy tinh dùng nhiều lần, những vật dụng dễ tiêu hủy cho Hội họp, sự kiện, không sử dụng nước uống đóng chai, ống hút nhựa dùng một lần. Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền, Nhân rộng điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh”

Nông Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .