sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

An Giang: Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

17/09/2019 (Sở TT&TT AG) Ngày 12/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em…

(ảnh minh họa)

Tháng hành động diễn ra: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong toàn tỉnh. 

Với các thông điệp: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019; Phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại; Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội nghiêm trọng; Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; Hãy tố cáo hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn! - Hãy gọi “18008077” khi phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại!

Theo đó, để Tháng hành động được tổ chức có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện hướng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc và phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại đơn vị và địa phương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: hướng dẫn các đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

 Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 của tỉnh, được tổ chức tại huyện Tịnh Biên vào ngày15/11/2019./.

Nguồn: CV số 554 /KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .