sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục

05/09/2019 (Sở TT&TT AG) Đó là một trong những chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019 – 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Chỉ thị 2109 /CT-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, dối với ngành giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành, cải cách hành chính, giảm các loại hồ sơ, văn bản giấy trong công tác chuyên môn, từng bước thực hiện sổ điểm, sổ liên lạc, học bạ điện tử, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chung của ngành Giáo dục về giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; tiếp tục phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning, đẩy mạnh các điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Đầu tư để nâng chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử của ngành GDĐT hướng đi sâu hỗ trợ các hoạt động chuyên môn, phát triển thêm các cổng thông tin điện tử thành phần, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân./.

PTAH

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .