sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

An Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

24/03/2020 Sở TT&TT AG - Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường, dịch bệnh đã lan ra hơn 176 quốc gia trên thế giới. Tính lũy kế đến ngày 20/3, trên thế giới có 245.613 người bị nhiễm, tử vong 10.048 người; tại Việt Nam, có 85 người bị nhiễm, bình phục 17, tử vong 0.

ảnh minh họa – nguồn: https://baoangiang.com.vn/

 

Thời gian qua, tỉnh An Giang thực hiện kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; Tỉnh chủ động tăng cường phương án phòng, chống lên mức độ cao hơn (giả thuyết Việt kiều về nhiều hoặc có ca nhiễm). Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

 

Đối với khu vực 05 huyện, thị xã, thành phố biên giới (Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Châu Đốc và Tân Châu):

- Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát, chốt chặn nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, kể cả các đường mòn, lối mở, đường bộ và đường thủy. Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu 00 giờ ngày 18/3/2020.

 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phân loại đối tượng tại các khu tiếp nhận ban đầu để tiến hành các giải pháp cách ly thích hợp như cách ly y tế, cách ly tập trung theo qui định. Yêu cầu mỗi huyện, thị xã, thành phố căn cứ dự báo nhu cầu thực tế của từng địa phương, chủ động khẩn trương bố trí thêm các khu cách ly tập trung cho phù hợp, kịp thời báo cáo Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất thiết yếu phù hợp.

 

- UBND 05 huyện, thị xã, thành phố biên giới chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và UBMTTQVN tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền đầy đủ về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh và cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động nhân dân vùng biên giới tự nâng cao ý thức phòng dịch bệnh theo đúng hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế; đồng thời khuyến khích nhân dân cùng chính quyền chung tay trong việc giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm trong cộng đồng, kịp thời thông tin cho UBND nơi cư trú gần nhất để phối hợp thực hiện công tác phòng, chóng dịch bệnh theo quy định.

 

Sở Y tế khẩn trương tham muu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với chỉ đạo mới của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương. Lưu ý, trong Kế hoạch xây dựng kịch bản theo từng cấp độ, có giải pháp thực hiện và phân công phối hợp cụ thể, và dự trù kinh phí theo từng kịch bản. Thời gian thực hiện trước ngày 23/3/2020. Lập dự trù kinh phí bổ sung để đảm bảo thực hiện Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh từ nguồn ngân sách tỉnh (kể cả nguồn xã hội hóa, nguồn vốn hợp pháp khác) gửi Sở Tài chính thẩm định.

 

Chủ động điều phối các trang thiết bị y tế thiết yếu, nhân lực y tế từ các cơ sở y tế để bổ sung kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố biên giới, các khu cách ly tập trung và những nơi có nhu cầu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả. Chủ động phối hợp, học tập kinh nghiệm các tỉnh đang có ca nhiễm để cập nhật kịp thời kịch bản giải pháp, kinh nghiệm trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch của tỉnh được chính xác, kịp thời và hiệu quả, đảm bảo vận hành tốt phương án khi có tình huống xảy ra.

 

Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, dự trù kinh phí của Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh về nguồn kinh phí thực hiện, định mức hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng, để thông qua kỳ họp HĐND tỉnh đột xuất dự kiến vào ngày 10/4/2020. Các Sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố thực hiện phương châm 04 tại chỗ. Trước mắt, Giao Sở Tài chính đề xuất tạm ứng ngân sách hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố nếu có yêu cầu, để có đủ kinh phí triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. Thời gian thực hiện trước ngày 26/3/2020.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch bố trí, tiếp đón Việt kiều, người Việt tại Campuchia trên cơ sở góp ý của các Sở, ngành và địa phương. Thời gian hoàn thành trước ngày 23/3/2020 để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.

 

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự và tình hình xuất nhập cảnh của dân cư; kịp thời thông tin cho UBND nơi cư 3 trú và y tế địa phương để phối hợp thực hiên tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

 

Trong trường hợp, số lượng đối tượng đề nghị cách ly vượt quy mô dự phòng của tỉnh, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo xin ý kiến Quân Khu 9 để hỗ trợ An Giang trong khâu tăng cường các điểm cách ly tập trung về tuyến sau.

 

Đối với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của ngành dọc Trung ương và kể cả các tỉnh bạn. Phát động trong cả hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là các tổ dân phố khóm ấp, các tổ tự quản dân cư và nhân dân tăng cường giám sát cộng đồng, thường xuyên báo cáo, rà soát nắm tình hình người lạ đến địa bàn từ những nơi có dịch bệnh Covid-19 để kịp thời kiểm soát, quản lý.

 

Đối với các lễ hội dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế về các biện pháp phòng chống, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tạm hoãn các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; khuyến khích đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên khi tham gia các sự kiện bắt buộc (nếu có).

 

Đối với UBND các huyện, thành phố còn lại (ngoại trừ 5 huyện biên giới): ngoài 1 đến 2 khu cách ly tập trung, mỗi huyện, thành phố chủ động khẩn trương bố trí thêm các khu cách ly tập trung cho phù hợp với yêu cầu của địa phương, kịp thời báo cáo Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được hỗ trợ; đồng thời sẵn sàng chia sẻ với các đơn vị tuyến trên khi có yêu cầu./.

 

Nguồn: CV số 272/UBND-KGVX ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh

Tin: Thành Nhơn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .