sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn

22/09/2020 Sở TT&TT AG - Nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, thiết lập trật tự kỹ cương an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới;

Ngày 15-9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn; áp dụng xử lý thông tin, hình ảnh vi phạm  trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp.

 

(Ảnh minh họa – Nguồn: csgt.vn)

 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn thể cấp tỉnh; Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân viên gương mẫu tự giác chấp hành pháp luật giao thông và không được can thiệp dưới mọi hình thức vào quá trình kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông của các lực lượng chức năng hoặc có hành vi bao che “bảo kê” cho các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hoạt động trên địa bàn tỉnh, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện chủ đề tuyên truyền “Đã uống rượu, bia - không lái xe” và quán triệt trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, học tập và giữ giờ làm việc, học tập và “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

 

Xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không phân biệt chức vụ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân viên, người lao động…Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực tham gia giữ gìn TTATGT.

 

Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh ứng dụng mạng xã hội để tiếp nhận, xử lý thông tin về trật tự, an toàn giao thông do các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh dưới dạng văn bản, hình ảnh, clip… hoặc các thông tin đăng tải trên báo chí, mạng internet các trường hợp người tham gia giao thông vi phạm về trật tự, an toàn giao thông để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Người cung cấp thông tin được bảo vệ tuyệt đối về bí mật cá nhân.

 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng Quy chế phối hợp về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở của người đến điều trị tai nạn giao thông tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế từ tỉnh đến xã trên địa bàn tỉnh; Thống kê đầy đủ các trường hợp xử lý người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và kết quả xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua văn bản, hình ảnh, clip… do người dân cung cấp xảy ra trên địa bàn tỉnh.”

 

Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe, xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, các chất kích thích thần kinh bị cấm đối với người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông.

 

Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình An Giang, Báo An Giang đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, báo mạng, các mạng xã hội về phòng, chống sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông và vận động quần chúng nhân dân cung cấp các hình ảnh, clip các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt tuyên truyền về tính nhân văn của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 và Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ.

 

Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn,... về Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 và Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ; Cập nhật thường xuyên về số liệu vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông và số liệu tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả, những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và kiến nghị các biện pháp xử lý để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

Tin HY

Nguồn CT số 2195 /CT-UBND ngày 15/9/2020

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .