sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Sẽ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

An Giang: Sẽ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

07/10/2019 (Sở TT&TT AG) Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ngày 26/9/2019. Cuộc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019 được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 10093/BCT-HC ngày 12/12/2018 và cụ thể hóa nội dung của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 23/12/2013. Đồng thời, tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành, kỹ năng ứng phó; tăng cường khả năng chủ động và khả năng phối hợp của các lực lượng liên quan trong ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.

Ảnh: internet

Theo Kế hoạch, cuộc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh sẽ diễn ra tại Nhà máy Thuốc bảo vệ thực vật Châu Thành, trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý II năm 2020.

Quy trình diễn tập, gồm 03 bước: 

Bước 1: Thực hiện thuyết minh nội dung kịch bản thông qua đoạn phim mô tả diễn biến và cơ chế vận hành công tác ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh (theo kịch bản riêng được phê duyệt);

Bước 2: Tổ chức diễn tập thực binh tại địa điểm diễn tập (theo kịch bản tổ chức riêng được phê duyệt);

Bước 3: Công tác báo cáo kết quả diễn tập.

Để đạt được mục đích đề ra, đợt diễn tập cần đảm bảo: Tình huống diễn tập và các hành động ứng phó cần sát với thực tế và phù hợp với điều kiện con người và cơ sở vật chất hiện có, hiệu quả, tiết kiệm; Các đơn vị liên quan tuyệt đối tuân thủ theo sự điều động, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, đồng thời chủ động trong việc triển khai các nội dung được phân công theo tinh thần của kịch bản được UBND tỉnh phê duyệt; Đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản của các lực lượng tham gia diễn tập; Quá trình diễn tập không gây ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy Thuốc bảo vệ thực vật Châu Thành;

Chú ý công tác thông tin tuyên truyền cho Nhân dân trong khu vực được nắm bắt đầy đủ về thời gian, địa điểm và quy mô của hoạt động diễn tập.
Ban Chỉ đạo Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ phân công nhiệm vụ, điều động lực lượng, phương tiện theo kịch bản diễn tập và lịch trình đã được phê duyệt triển khai Kế hoạch này, báo cáo kết quả diễn tập sau khi hoàn thành nhiệm vụ về UBND tỉnh/.

Nguồn: CV số 596/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh

Phùng Nhung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .