sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Phòng, chống Covid-19: An Giang hạn chế các cuộc họp không cần thiết, và tăng cường họp trực tuyến

Phòng, chống Covid-19: An Giang hạn chế các cuộc họp không cần thiết, và tăng cường họp trực tuyến

24/03/2020 Sở TT&TT AG - Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 22/3, UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản số 278/UBND-KGVX, triển khai việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 118 của Văn phòng Chính phủ.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan nhà nước tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến, tích cực cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị trong công tác tuyên truyền và tiếp nhận, phân loại, cách ly, điều trị: đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 102/TB-VPCP, Thông báo số 118/TB-VPCP, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội để đảm bảo ổn định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin về các kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn để tránh hoang mang trong xã hội; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh, cảnh giác đối với dịch bệnh, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh. /.

 

PTAH

 

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .