sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Triển khai công tác đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

Triển khai công tác đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

23/07/2020 Sở TT&TT AG - Để đảm bảo kỳ thi THPT năm 2020 được diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Kỳ thi năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản triển khai công tác đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, đối với công tác thông tin, tuyên truyền cụ thể: (1) Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Thực hiện ngay việc mở chuyên mục “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020”, đăng các nội dung liên quan đến kỳ thi; Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang để có thông tin và đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng TTĐT tỉnh và trang mạng xã hội; (2) Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố: Triển khai ngay công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 như: thời gian tổ chức kỳ thi, lịch thi các môn, địa chỉ các điểm thi trên địa bàn; hướng dẫn và hỗ trợ cho đài truyền thanh cấp xã thực hiện tốt công tác truyên truyền. Trong thời gian từ ngày 09 đến ngày 10/8/2020, cần phân công viên chức của đài bám sát địa bàn để thu thập thông tin, phát thanh kịp thời, đầy đủ về các vấn đề liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia đang diễn tra trên địa bàn; (3) Cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội của huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường đăng tải thông tin về kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 như: thời gian tổ chức kỳ thi, lịch thi các môn, địa chỉ các điểm thi trên địa bàn...

 

Cạnh đó, Sở cũng rất quan tâm nhiệm vụ đảm bảo thông tin, liên lạc, an toàn thông tin trước, trong và suốt thời gian diễn ra kỳ thi: Trung tâm dữ liệu phải đảm bảo vận hành 24/24 giờ; Đảm bảo hoạt động thông suốt và an toàn cho hệ thống thư điện tử của tỉnh, Hệ thống Cổng thông tin của tỉnh và các Cổng thông tin thành phần; Đảm bảo an toàn phòng máy chủ và hệ thống máy chủ của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đội ứng cứu an toàn thông tin máy tính tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp khắc phục các sự cố bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; dự kiến các biện pháp hỗ trợ kịp thời các tình huống an ninh mạng hoặc khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu của kỳ thi; từng thành viên đội có kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin và duy trì hoạt động hệ thống thông tin của đơn vị mình nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

 

Đồng thời, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt (điện thoại, fax và internet) trước và trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, nhất là trong thời gian 03 ngày diễn ra kỳ thi (từ ngày 09 đến ngày 10/8/2020) không để tình trạng nghẽn mạng ở các khu vực tập trung đông thí sinh, các điểm thi; nhất là phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ Sở GD&ĐT An Giang đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, các điểm coi thi, chấm thi và ngược lại. Sau kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh; các đơn vị có báo cáo kết quả thực hiện để Sở tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo kỳ thi và UBDN tỉnh.

 

Tin: LNT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .