sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

13/01/2020 SoTT&TT AG - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Ginag vừa yêu cầu cấp ủy cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư; Công điện số 1658/CĐ- TTg, ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI); Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân năm 2020; Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị. Tùy điều kiện cụ thể của đơn vị, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo nhiều sân chơi cho cán bộ, đảng viên, người lao động đón Xuân Canh Tý năm 2020 lành mạnh, tiết kiệm; đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của người Việt Nam và điều kiện cụ thể của từng đơn vị; Chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh - trật tự; phòng, chống cháy, nổ; vệ sinh môi trường, cảnh quan, nhất là tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm chỉnh Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; quy định về an toàn giao thông, v.v...

 

Thực hiện tốt việc treo cờ, băng-rol nội dung mừng Đảng - mừng Xuân tại trụ sở cơ quan; có kế hoạch cụ thể phân công, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ tết. Khi có vấn đề phát sinh về an ninh - trật tự, cháy nổ, v.v..., kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để giải quyết, xử lý Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.

Nguồn: Công văn số 563-CV/ĐUK ngày 31/12/2019

TN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .