sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Dự kiến ngày 24/4/2021 khai mạc Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Dự kiến ngày 24/4/2021 khai mạc Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

02/04/2021 Sở TT&TT AG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Trần Anh Thư đã có ý kiến thống nhất với các nội dung theo Báo cáo số 02/BC-BTCNH ngày 23/3/2021 của Ban Tổ chức Ngày hội về Công tác tổ chức Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành năm 2021.

Dự kiến ngày 24/4/2021 khai mạc Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

 

Thống nhất sử dụng kinh phí thực hiện ngày hội sử dụng từ nguồn sự nghiệp năm 2021 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư. Giao Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư làm việc với Sở Tài chính thẩm định các hạng mục, để thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định.

 

Giao Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổng kết danh sách các đơn vị đăng ký tham dự Ngày hội để bố trí gian hàng cho phù hợp. Làm việc cùng Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre lựa chọn các sản phẩm OCOP đặc trưng của các tỉnh để làm quà tặng chung cho đại biểu tại sự kiện.

 

Thống nhất bổ sung nội dung kết nối giao thương đưa vào chương trình của Ngày hội. Trong đó, (1) Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc sẽ thực hiện kết nối giao thương với các doanh nghiệp ngoài tỉnh; (2) Các doanh nghiệp đạt chuẩn OCOP của tỉnh An Giang sẽ kết nối cùng các siêu thị trên địa bàn tỉnh như: Tứ Sơn Châu Đốc, Bách hóa xanh, Coopmart, Vinmart....

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, hướng dẫn các Đoàn tham quan các địa điểm du lịch trong thời gian diễn ra Ngày hội (nếu có nhu cầu). Kinh phí tổ chức Ngày hội không chi cho nội dung này.

 

Nguồn: Thông báo số 150/TB-VPUBND ngày 31/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .