sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Liên đoàn lao động tỉnh An Giang tập huấn nghiệp vụ trong hệ thống công đoàn

Liên đoàn lao động tỉnh An Giang tập huấn nghiệp vụ trong hệ thống công đoàn

18/11/2020 Sở TT&TT AG - Sáng ngày 05/11/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, chính sách pháp luật và thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn bằng hình thức trực tuyến ...

 

 

tại 01 điểm cầu trung tâm và 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố cho trên 1.300 người là: Trưởng, phó các ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành, Cán bộ chuyên trách công đoàn trong tỉnh; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh.

 

 

Trong 02 ngày 5,6/11/2020, đại biểu được nghe ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Đình Quảng – Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt, hướng dẫn các nội dung cơ bản về công tác truyền thông trong tình hình mới; kỹ năng tuyên truyền miệng và nắm dư luận xã hội; kỹ năng viết tin, bài; những điểm mới và quan trọng của Bộ Luật Lao động năm 2019; công tác tư vấn pháp luật và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng. Qua đó, giúp đại biểu có thêm sự nhận diện về tình hình và vai trò, nhiệm vụ của tổ chức CĐVN hiện nay, những công việc cần phải làm và làm tốt hơn, đổi mới nhiều hơn nữa trong hoạt động công đoàn và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X công đoàn tỉnh An Giang khi trong giai đoạn đang chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ vào cuối năm 2020.

 

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .