Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 
Thông tin trợ giúp
Skip portlet Portlet Menu  
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Tin chuyên đề
Đề án: “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang” (11/12/2018)

 

 

 

SoTTTT AG - Ngày 5/12/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3068/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang”. Áp dụng đối với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

 

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở: Cấu trúc thành 9 lĩnh vực đánh giá, 35 tiêu chí và 60 tiêu chí thành phần. Cụ thể:

TT

Lĩnh vực theo dõi, đánh giá

Số lượng tiêu chí

Tiêu chí thành phần

Điểm

1

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

5

10

15

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

5

5

8

3

Cải cách thủ tục hành chính

4

8

9

4

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

3

8

8

5

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

5

11

12

6

Cải cách tài chính công

3

2

4

7

Hiện đại hóa hành chính

5

14

15

8

Công tác văn thư, lưu trữ

5

2

5

9

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS)

 

 

24

 

Tổng cộng

35

60

100

 

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp huyện: Cấu trúc thành 9 lĩnh vực đánh giá, 35 tiêu chí và 60 tiêu chí thành phần. Cụ thể:

 

TT

Lĩnh vực theo dõi, đánh giá

Số lượng tiêu chí

Tiêu chí thành phần

Điểm

1

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

5

10

15

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

5

5

8

3

Cải cách thủ tục hành chính

4

8

9

4

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

3

8

8

5

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

5

11

12

6

Cải cách tài chính công

3

2

4

7

Hiện đại hóa hành chính

5

14

15

8

Công tác văn thư, lưu trữ

5

2

5

9

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS)

 

 

24

 

Tổng cộng

35

60

100

 

Thang điểm đánh giá cấp Sở và UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Tổng điểm: 100.

- Điểm tự đánh giá/thẩm định: 60

- Điểm điều tra xã hội học: 40 điểm, gồm 02 nội dung:

+ Điểm SIPAS: 24 điểm.

+ Điểm khảo sát đối với cán bộ, công chức, viên chức: 16 điểm.

 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm của cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bảng 1, 2 tương ứng, điền vào cột “tự đánh giá”.

 

Điểm tự đánh giá của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh theo thực tế theo dõi, kiểm tra. Kết quả điểm thẩm định được thể hiện tại cột “thẩm định”, là kết quả dùng để xác định Chỉ số CCHC.

 

Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “điểm điều tra” trong Bảng 1, 2 tương ứng với cấp sở, cấp huyện.

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC hàng năm;…

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

 

Mục tiêu của Đề án nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố./.

 

Nguồn: Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 5/12/2018 của UBND tỉnh

Tin: Thành Nhơn

In

Tin liên quan

 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2018 (25/01/2019)
Đang tải....

Các video khác:


Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
-->Xem tất cả
Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH AN GIANG
Cơ quan thiết lập trang tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Giấy phép thiết lập website số 51/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/8/2008
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Email: sotttt@angiang.gov.vn
Điện thoại: (02963) 956898 Fax: (02963) 956898 
Ghi rõ nguồn "Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này