Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 
Thông tin trợ giúp
Skip portlet Portlet Menu  
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Thông tin đối ngoại
Triển khai thực hiện việc quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Thoại Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (05/01/2018)

 

SoTTTT AG - Đó là một trong chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thoại Sơn năm 2018. Trong năm 2017 vừa qua, huyện Thoại Sơn đã đạt những kết quả khả quan được thể hiện rất rõ qua các chỉ tiêu tăng trưởng trên các lĩnh vực cụ thể như: Có 22/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra như: Giá trị sản xuất (nông – lâm – thủy sản, công nghiệp, xây dựng); diện tích trồng lúa, màu và cây ăn trái; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng...

 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị huyện Thoại Sơn trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2017 theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để đạt được những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra.

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Do vậy, để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 của huyện Thoại Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện quan tâm thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

Một, Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng với tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2017 của Bộ Chính trị.

 

Hai, Tổ chức thực hiện tốt và hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch năm 2018 của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện trong tâm thế “động lực – đoàn kết – sáng tạo – thành công”; tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đạt được để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện với tinh thần “trên thuận – dưới hòa; trong ấm – ngoài êm”.

Ba, Căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ, HĐND, UBND huyện, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018 trong cả hệ thống chính trị nhằm tạo động lực, cùng chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thoại Sơn.

 

Bốn, Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện trong sản xuất nông nghiệp và đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc sản thế mạnh của huyện nhằm hỗ trợ, mở rộng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện.

Năm, Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và nhân rộng các phòng trào, mô hình hay mà huyện đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua nhằm góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của huyện. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch đang triển khai thực hiện nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

 

Sáu, Tiếp tục thực hiện, xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội hóa trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện, góp phần giảm gánh nặng ngân sách, thay thế nhà nước đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, thực hiện các dịch vụ công tích nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Bảy, Phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ, gắng trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực thi công vụ nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

 

Bên cạnh đó, Các công việc cụ thể mà huyện Thoại Sơn cần phải tiếp tục duy trì và quan tâm thực hiện trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018:

 

Tiếp tục tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, vụ việc bức xúc của người dân, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đúng với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

 

Tiếp tục hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và Chương trình hành động số 377/CTr-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Nghiên cứu thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước của huyện; có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước của huyện trong năm 2018, tập trung xử lý nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước đúng theo quy định để bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước.

 

 Tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn đã giao.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của huyện.

 

Nâng cấp, sửa chữa đình làng, công trình tôn giáo của huyện nhằm ổn định đời sống tín ngưỡng của người dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tiếp tục thực hiện chương trình xoá bỏ cầu ván, cầu tạm, cầu không kiên cố... ở các xã để đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, học tập, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên từ đoàn viên, thanh niên, học sinh trung học phổ thông và thanh niên nhập ngũ nhằm bổ sung lực lượng, đảm bảo tính kế thừa trong Đảng.

Thường xuyên tổ chức đi thực tế cơ sở nắm tình hình để kiểm tra, đôn đốc và cũng như kịp thời xử lý, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, thị trấn, xã của huyện.

 

Nguồn TB số 501/TB-VPUBND ngày 19/12/2017

Tin HY
In

Tin liên quan

 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Chuyên mục CNTT&TT kỳ tháng 6/2018 (17/08/2018)
Đang tải....

Các video khác:


Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
-->Xem tất cả
Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH AN GIANG
Cơ quan thiết lập trang tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Giấy phép thiết lập website số 51/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/8/2008
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Email: sotttt@angiang.gov.vn
Điện thoại: (02963) 956898 Fax: (02963) 956898 
Ghi rõ nguồn "Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này