Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 
Thông tin trợ giúp
Skip portlet Portlet Menu  
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Thông tin trợ giúp
Sở Thông tin và Truyền thông An Giang giải trình kiến nghị của người dân (06/08/2018)

SoTTTT AG - Trả lời những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến ngành Thông tin và Truyền thông về kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh, các ngành và hệ thống đài truyền thanh ...

 

SoTTTT AG - Trả lời những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến ngành Thông tin và Truyền thông về kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh, các ngành và hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cơ sở để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức và tư tưởng cho người dân.

 

Sở Thông tin và Truyền thông đã có giải trình như sau:

 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Cổng) được xây dựng năm 2008 và đưa vào vận hành chính thức ngày 03/02/2019, thường xuyên cập nhật, bổ sung theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, các tiêu chuẩn kỹ thuật được thiết kế theo Thông tư 22/2013/TT-BTTTT và các nội dung thông tin công khai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật, vận hành, quản lý được đặt tại Trung tâm Tin học thuộc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang; Cổng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh giao diện hiện đại, tương thích với các thiết bị di động, thân thiện với người dùng, thay đổi theo chủ đề vào dịp những ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin ngày càng cao của xã hội; Nội dung cung cấp trên cổng thông tin của tỉnh: theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: tình hình hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, cải cách hành chính, chính sách ưu đã đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế; các thông tin thị trường, giải đáp hướng dẫn thuế, hải quan… phục vụ doanh nghiệp; các thông tin trả lời kiến nghị cử tri… và những nội dung công bố, công khai theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nhằm nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh, vừa qua Cổng đã bổ sung hệ thống tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang (Quyết định số 3412 /QĐ-UBND ngày 15/11/2017). Cổng thông tin điện tử tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và chuyển phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền thực hiện phúc đáp cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời các nội dung phúc đáp của các sở, ngành tỉnh cho các phản ánh, kiến nghị đã được Cổng thực hiện đăng tải tại các mục: “An Giang với người dân và doanh nghiệp” trên Trang chủ của Cổng; “Giải đáp phản ánh kiến nghị” trên Chuyên trang Người dân và Doanh nghiệp trên Cổng tỉnh và gửi phúc đáp qua địa chỉ email mà người dân/doanh nghiệp cung cấp; Bên cạnh đó, các nội dung chuyên đề tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh đáp ứng được yêu cầu thông tin lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; Trong năm 2018, Ban Biên tập Cổng đã thực hiện rà soát và ban hành kế hoạch triển khai nâng cấp, bổ sung thông tin thực hiện các nội dung góp phần nâng cao chỉ số nâng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020; Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 96/UBND-KGVX ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội; Cổng thông tin điện tử đã thành lập trang Fanpage “Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang” trên mạng xã hội Facebook, Zalo và thường xuyên cập nhật thông tin, đưa tin, bài lên mạng, qua đó đã thu hút hàng trăm lượt theo dõi, chia sẽ giúp cho thông tin được chuyển tải nhanh chóng và thuận tiện cho người dân theo dõi; Từ những hoạt động, kết quả đạt được, tháng 7/2018, theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông về Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang đạt 91,8 điểm/100 điểm chuẩn (tăng 4,9 điểm so với năm 2017; năm 2017 đạt 86,9 điểm/ 100 điểm chuẩn).

 

Cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương sẽ do Ban Biên tập Cổng thành phần đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm quản trị, quản lý hệ thống, nội dung, hình thức hoạt động của cổng. Để nâng cao chất lượng về mặt thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Cổng thông tin điện tử thành phần quan tâm và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban biên tập của từng Cổng thông tin thành phần để đáp ứng theo yêu cầu cung cấp thông tin của Nghị định 43 và Quyết định 1135 của UBND tỉnh; Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực hỗ trợ và nâng cấp một số cổng thành phần đáp ứng yêu cầu về hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền trên cổng. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều cổng thông tin điện tử thành phần đã được xây dựng khá lâu, không đáp ứng theo yêu cầu cung cấp thông tin và hiển thị thông tin của cổng; Để đảm bảo tính bảo mật, đồng nhất trong công tác quản lý hệ thống và giám sát vận hành, đáp ứng yêu cầu cung cấp và hiển thị thông tin thì cần thiết phải nâng cấp, phát triển các cổng thông tin điện tử thành phần, Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch nâng cấp, phát triển cổng thông tin điện tử thành phần trên địa bàn toàn tỉnh An Giang.

 

Trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Cổng; tiếp tục nâng chất lượng thông tin theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin của người dân và doanh nghiệp, góp phần làm tăng điểm đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh PCI và chỉ số PAPI, CCHC của tỉnh; Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đăng công bố, công khai thông tin theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các loại thông tin công khai theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 cua UBND tỉnh về việc Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai cua các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang tại đơn vị, điạ phương; Nghị định 43/2011/NĐ-CP và các thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin để nâng cao thứ hạng của Cổng thông tin điện tử tỉnh; Tăng cường thông tin các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, các dự án mời gọi đầu tư; thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; thông tin thu hồi đất, giá đất, chính sách… có liên qua đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; Các thông tin, số liệu thống kê được phép công bố phục vụ cho sản xuất kinh doanh  của người dân và doanh nghiệp; tăng cường cung cấp thông tin các rào cản thương mại, các hiệp định thương mại mới mà Việt Nam tham gia ký kết để phục vụ hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp trong tỉnh...; Tiếp tục đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống trung tâm dữ liệu tỉnh; nâng cấp giao diện Cổng TTĐT thành phần, đảm bảo thuận tiện khi truy cập thông tin; Duy trì ổn định đường truyền, tiếp tục nâng cấp, bảo trì Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thông tin điện tử thành phần nhằm đảm bảo việc cập nhật, công bố, công khai, truy cập thông tin nhanh chóng; Phối hợp và hỗ trợ các Sở, Ngành, UBND huyện, thị, thành trong chuyển đổi, nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phần, đảm bảo tốc độ truy cập và công tác an toàn thông tin. Thực hiện rà soát, cập nhật nội dung thông tin đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định 43 và Quyết định số 1135/QĐ-UBND; Tổ chức khảo sát trực tuyến rộng rãi đối với người dân, doanh nghiệp về nhu cầu nội dung trên Cổng tỉnh để từ đó có phương án cải thiện nội dung đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, đôn đốc tiến độ xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân/doanh nghiệp; phản hồi và đăng tải phúc đáp của các Sở, ban, ngành và địa phương trên Cổng tỉnh; Trong năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện nâng cấp cho 8 cổng thông tin điện tử thành phần của các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh.

 

Đối với việc nâng chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã: Trong thời gian qua, 11 Đài truyền thanh cấp huyện và 156 đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn toàn tỉnh đã phát huy rất tốt và khẳng định được vị trí, vai trò hết sức quan trọng là kênh thông tin, tuyên truyền rất hiệu quả ở địa phương. Thông qua hệ thống truyền thanh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành được chuyển tải đến từng địa bàn, từng khu dân cư, từng người dân trong tỉnh một cách nhanh chóng; Ngành Thông tin và Truyền thông An Giang rất quan tâm đến chất lượng hoạt động của đài truyền thanh các cấp. Từ năm 2010, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển thông tin và truyền thông nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2010 – 2015 và năm 2016 tiếp tục tham mưu ban hành Đề án phát triển thông tin và truyền thông nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai đề án này, hàng năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ đồng cùng với vốn đối ứng của ngân sách huyện, xã để thực hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị truyền thanh, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật … cho đội ngũ viên chức, nhân viên Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Từ đó, chất lượng hoạt động của đài đạt khá tốt, tỷ lệ phủ sóng của hệ thống loa truyền thanh đã đạt trên 86% địa bàn dân cư, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, tuyên truyền của địa phương; Bên cạnh đó, Sở cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã tham dự các khóa tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đã góp phần nâng cao trình độ của viên chức, nhân viên các đài truyền thanh huyện và cấp xã về mặt nội dung chương trình và xử lý kỹ thuật đối với các thiết bị truyền thanh.

 

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục quan tâm đến chất lượng hoạt động của đài truyền thanh các cấp; tiếp tục tổ chức triển khai Đề án phát triển thông tin và truyền thông nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020 để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị truyền thanh, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật … cho đội ngũ viên chức, nhân viên Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đài, nâng tỷ lệ phủ sóng của hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, tuyên truyền của địa phương.

 

DHV

In

Tin liên quan

 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Môn thi đấu Bóng đá, bóng chuyền nữ, cầu lông, bóng bàn, kéo co - Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía nam lần XII - An Giang 2019 (14/08/2019)
Đang tải....

Các video khác:


Trang đầu Trang kế123Trang sauTrang cuối
-->Xem tất cả
Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH AN GIANG
Cơ quan thiết lập trang tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Giấy phép thiết lập website số 51/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/8/2008
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Email: sotttt@angiang.gov.vn
Điện thoại: (02963) 956898 Fax: (02963) 956898 
Ghi rõ nguồn "Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này