Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 
Thông tin trợ giúp
Skip portlet Portlet Menu  
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Tin hoạt động
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (30/01/2018)

 

(SoTTTT AG) – Chiều ngày 17/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

 

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

 

Tại điểm cầu cấp tỉnh có Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (cũng là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí), thành viên BCĐ công tác thông tin đối ngoại, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo của các cơ quan Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng;Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; Tỉnh đoàn An Giang; Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang; Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Hội Nông dân tỉnh An Giang; Cơ quan báo chí trung ương và địa phương; các doanh nghiệp viễn thông và bưu chính. Tại điểm cầu cấp huyện có các đại biểu tham dự Chủ tịch UBND cấp huyện; Lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Tuyên giáo; Văn phòng UBND; Phòng văn hóa – Thông tin; Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị, Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trình bày báo cáo tóm tắt kết quả triển khai một số nhiệm vụ: công tác thông tin đối ngoại; Chương trình phối hợp giữa Sở TT&TT với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; công tác thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  năm 2017, nhiệm vụ năm 2018. Và triển khai Đề án tổ chức, hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở TT&TT đã trình bày báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Responsive image

Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2017, tổng doanh thu của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh 4.224 tỷ đồng, ước nộp ngân sách tỉnh 350 tỷ đồng; công tác thông tin đối ngoại được chủ động thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, tổ chức bài bản, đi vào thực chất; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí và các quy định liên quan được triển khai, phổ biến đến các cơ quan đơn vị, nhiều Sở, ngành và địa phương cung cấp thông tin người phát ngôn đúng quy định; hỗ trợ đầu thu truyền hình cho trên 56.000 hộ nghèo, cận nghèo, tương đương 30 tỉ đồng, góp phần xóa nghèo về thông tin; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính đã triển khai rộng khắp, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường công tác CCHC của tỉnh.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế, những việc chưa làm được như:

1. Đối với thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Nhiều cơ quan và địa phương chậm cử người phát ngôn; Chưa thực hiện đúng quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, nhất là việc tổ chức họp báo đề cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí; Đặc biệt, khi xảy ra sự kiện, sự việc phức tạp liên quan đến ngành, địa phương thì chưa kịp thời, chủ động tổ chức cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận; Nhiều ngành và địa phương còn tâm lý e dè, ngại tiếp xúc với báo chí.   

2. Công tác thông tin đối ngoại: Chưa tận dụng được thế mạnh của truyền thông hiện đại phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng bá, đưa thông tin nhanh chóng và rộng rãi cho nhiều đối tượng; Cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư cho thông tin đối ngoại chưa đáp ứng yêu cầu.

3. Về Bưu chính, viễn thông: Một số doanh nghiệp chưa thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh; Việc chấp hành các quy định pháp luật về bưu chính, viễn thông, internet còn những sai sót nhất định; chất lượng dịch vụ có lúc, có nơi chưa đáp ứng tốt nhu cầu.

4. Về ứng dụng CNTT trong CCHC: Nhiều đơn vị chưa ứng dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; Còn nhiều Phòng ban chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã của một số địa phương chưa khai thác hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng; Nhiều Sở, Ngành và địa phương chưa tích cực thực hiện các chỉ số cải cách hành chính trên lĩnh vực công nghệ thông tin; chưa áp dụng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

 

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến về công tác thông tin đối ngoại, công tác ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính,  tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, phát triển hạ tầng cố định phục vụ Chính phủ điện tử và doanh nghiệp, phát triển hạ tầng di động 3G, 4G và công tác quản lý thuê bao di động trả trước.

 

Responsive image

Ông Cao Quang Liêm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị\

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, của ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng và của các cơ quan cấp tỉnh và các địa phương nói nói chung. Để tiếp tục phát huy những thành tích, những ưu điểm đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, năm 2018, ngành thông tin và truyền thông, các Sở, Ngành và các địa phương tập trung triển khai một số nội dung sau:

 

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tinh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

1. Đối với thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Từng ngành và địa phương kiểm điểm, đánh giá lại việc thực hiện của ngành, địa phương mình, nghiêm túc rút kinh nghiệm những việc chưa làm được về phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí; Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, tổ chức thực hiện chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ, đột xuất và khi phát sinh vấn đề dư luận xã hội quan tâm…. 

2. Công tác thông tin đối ngoại: Các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phát huy mặt mạnh của mạng xã hội trong công tác quảng bá hình ảnh, cũng như cung cấp thông tin của ngành, địa phương; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý” rộng rãi trên địa bàn 11 huyện, thị, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông: Bổ sung và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại và Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới trong năm 2018; Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đầu tư xây dựng Cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu Quốc Tế Tịnh Biên.

3. Về thông tin cơ sở: Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo Ban Tuyên giáo cấp huyện và cơ sở, trong việc triển khai và tổ chức thực hiện đề án: Tổ chức, hoạt động Thông tin cơ sở do UBND tỉnh ban hành.

4. Về Bưu chính, viễn thông: Các doanh nghiệp viễn thông sớm hoàn chỉnh quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Chấp hành đúng quy định của pháp luật liên quan, đặc biệt là cung cấp dịch vụ thuê bao trả trước và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng lưới. Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, kết hợp với chỉnh trang mạng cáp viễn thông khu vực đô thị và các xã, nhất là các xã nông thôn mới. Đồng thời, chính quyền địa phương hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông được phê duyệt.

5. Về ứng dụng CNTT trong CCHC: Các Sở, Ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo và ứng dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; tích hợp tình trạng xử lý hồ sơ, bảo đảm tất cả thông tin về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp được theo dõi, kiểm soát tập trung tại một đầu mối của cấp tỉnh; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kết hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến, tăng lượng hồ sơ giải quyết theo mức độ 3 và 4. Tối thiểu đạt 30% tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4, 40% đạt mức độ 3. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản chỉ điều hành trên môi trường mạng, tối thiểu 80% văn bản được thực hiện trên hệ thống dưới dạng điện tử; Chủ động ứng dụng các tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác quản lý và phát triển của ngành và địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông: Tích hợp tình trạng xử lý hồ sơ các đơn vị (các ứng dụng thuộc thẩm quyền của tỉnh), bảo đảm tất cả thông tin về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp được theo dõi, kiểm soát tập trung tại một đầu mối của cấp tỉnh; Khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt “Đề án An Giang điện tử”. Bưu điện tỉnh An Giang: Tích cực, mở rộng quy mô, đầu tư trang thiết bị, chú trọng đến cấp xã và tận địa chỉ về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Duy trì, nâng cao chất lượng bưu chính, đặc biệt là bưu chính công ích.

 

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể

 

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang; 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông gắn với cải cách hành chính năm 2017.

 

Tin, ảnh: Quách Vân
In

Tin liên quan

 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Phim Tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018. (21/01/2019)
Đang tải....

Các video khác:


Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
-->Xem tất cả
Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH AN GIANG
Cơ quan thiết lập trang tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Giấy phép thiết lập website số 51/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/8/2008
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Email: sotttt@angiang.gov.vn
Điện thoại: (02963) 956898 Fax: (02963) 956898 
Ghi rõ nguồn "Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này